Praha, Rožnov pod Radhoštěm, Žilina +420 720 994 658
Pro Drony CZ Pro Drony SK

Inšpekcia v energetike

Systémy bezpilotných lietadiel (UAV) majú svoje miesto taktiež v energetike, predovšetkým pri najrôznejšých kontrolách. Často vzhľadom k charakteru energetických zariadení a elektrického vedenia treba kontrolovať rozsiahle oblasti alebo nedostupné výšky, čo umožňuje riešenie s využitím dronov. S použitím termokamery naviac ide kontrolovať tiež teplotu a úniky tepla.

Produktovody a rozvody tepla

Termografická inšpekcia potrubia sa tyká predovšetkým diaľkových potrubných systémov dodávaných variabilné média s teplotou odlišnou od teploty okolia. S pomocou termokamery je možné určiť a lokalizovať chybu izolácie potrubia s následkom úniku tepla alebo priame poškodenie potrubia s následkom úniku prenášaného média. V niektorých prípadoch ide dokonca stanoviť a lokalizovať netesnosti v podzemných potrubiach.

Kôli už zmienených rizikách musí byť potrubie pravidelne a dvôkladne kontrolované. Bohužiaľ často dochádza k tomu, že čím vyššia je pravdepodobnosť poškodenia potrubia, tým ťažšie je ich kontrolovať z dôvodu jeho nedostupnosti. Inštalácia vstavaných meracích systémov (merače tlaku, prietokomery) je finančne náročná a naviac nie veľmi spoľahlivá, pretože nezahrnuje všetky rizikové miesta.

Využitie bezpilotných prostriedkov s kamerou sa v takom prípade priamo ponúka. Jedná sa o systém, ktorý môže lietať po celej dĺžke potrubia, zaznamenávať a zobraziť sledovanú scénu v reálnom čase a tak ju kontrolovať.

Termografická inspekce potrubí se týká především dálkových potrubních systémů dodávajících variabilní média s teplotou odlišnou od teploty okolí.

Tradičná kamera pre viditeľné spektrum objavuje len zlomok chýb alebo zaznamenáva iba oblasti s viditeľným poškodením alebo netesnosti. Nezistí vady na vnútornej tepelnej izolácií a úniky prenášaných médií pod povrch zeme. Termokamera dokáže i tieto vady detekovať a zaznamenať. S jej pomocou je jednoduché zistiť, kde je poškodená izolácia a dochádza k tepelným stratám (pri preprave tepelných médií). V prípade podzemných potrubí preniknutí horúcej vody spôsobí ohriatie zeminy okolo, ktoré termokamera rovno zaznamená. Tak je možné zistiť, kde je potrubie rozbité pod zemou a nie je nutné vykopávať kilometre potrubia z dôvodu objavenia miesta úniku.

Vysoké napätie

Prenosová a distribučná sieť je veľmi zložitý systém vedenia prepojených elektrických zdrojov, transformátorov a spotrebičov. Bohužiaľ, i v týchto systémoch sa môžu vyskytovať poruchy, a tak je treba ich kontrolovať. Bezpilotné lietadlo (UAV) s termokamerou môže byť veľmi užitočným nástrojom k takýmto kontrolám.

Termokamera je schopná stanoviť teplotu meraných objektov na vzdialenosť niekoľko metrov (pri dostatočne vysokej hodnote emisivity). Pomocou termokamery tak môže inšpekcia odhaliť problémy, ktoré klasická kamera vo viditeľnom spektru nezobrazí a v blízkej budúcnosti by mohli viest k vážnym problémom.

Pri kontrolách s pomocou UAV s termokamerou nie je k vykonaní prehliadky potreba odstaviť zariadenie. Zariadenie v plnej prevádzke je pre kontrolu vždy lepšie, pretože sú tak dosiahnuté autentickejšie výsledky.

Kontrola sa prevádza v pravidelných časových intervaloch, pretože problém sa môže vyskytnúť kedykoľvek a kdekoľvek. Výnimkou nie sú ani miesta ktoré boli pri predošlej kontrole úplne v poriadku.

Inspekce v energetice

Kontrola zariadenia umiestneného vo veľkých výškach, ktoré je pod vysokým napätím a nachádza sa v rozsiahlych oblastiach so zložitým prístupom je veľmi zložitá. V podstate existujú dve možnosti takýchto kontrol – letecká, ktorá bola používaná veľa rokov, alebo s využitím bezpilotných prostriedkov (UAV), ktorá je oveľa lacnejšia.

Fotovoltaika

Za pomocou kvalitnej a presnej termoviznéj techniky určenej pre bezpilotné prostriedky ide prevádzať rovnako kontrolou so záznamom pre fotovoltaické elektrárne.

Pre bezproblémovú prevádzku solárnej elektrárne je treba vysoko kvalitná montáž, rovnako ako pravidelná údržba a kontrola všetkých panelov. Rýchlou, lacnou a spoľahlivou metódou, pri ktorej ide overiť kvalitu veľkej plochy solárnych panelov, je termodiagnostika s použitím termokamery (napríklad Workswell WIRIS) pripojené k dronu.

Aby sa predišlo mnohým problémom s fotovoltaickými panelmi, je potreba ich pravidelne kontrolovať. Kontrola termokamerou je v tomto prípade ideálna, pretože teplotné extrémy na fotovoltaických paneloch sa v termogramu (= obraz získaný s pomocou termokamery) veľmi dobre zobrazí.

Vo väčšine prípadov to nie je možné alebo sa nedá bezpečné priblížiť s ručnou kamerou dostatočne blízko, pretože panely sú umiestnené na šikmých strechách alebo v neprístupných miestach. Z týchto dôvodov je efektívnym riešeným fixácia termokamery na dron.

Bezpilotný prostriedok s pripevnenou termokamerou môže byť jednoznačne odporúčaný pre akúkoľvek kontrolu systému FVE po montáži a taktiež pri pravidelných kontrolách. Tie sa prevádzajú, aby bola zaistená maximálna účinnosť pri zhromažďovaní energie a bolo docielených minimálnych nákladov na opravy. Rýchlosť inšpekcie dronom s termokamerou v porovnaní s bežnou prehliadkou je niekoľkokrát vyššia, rovnako ako spoľahlivosť tohto spôsobu. Tato metóda merania je taktiež najlacnejším spôsobom identifikácie chýb na paneloch.

Kontaktujte nás na čísle +420 720 994 658 nebo nám napište zprávu.