Praha, Rožnov pod Radhoštěm, Žilina +420 720 994 658
Pro Drony CZ Pro Drony SK

Inšpekcia v stavebníctve

Diaľkovo ovládane bezpilotné prostriedky (UAV) alebo drony nachádzajú v posledných rokoch využitie v stavebníctve, obdobne ako v mnohých iných oboroch. Disponujú veľkým potenciálom pre zlepšenie výkonnosti stavebného tímu a pozitívne ovplyvňujú celkovú efektivitu a ziskovosť projektu.

S pomocou dronov ide zriadiť snímok alebo video kompletného areálu staveniska a pretvoriť ju pomocou špecializovaného softwaru v 3D obraz, čo následne stavebným firmám umožňuje efektívne plánovať a taktiež včas odhadnúť problematickú oblasť. Drony pomáhajú taktiež pri diagnostike najrôznejších problémov stavieb a preventívnej kontrole stavby.

Dálkově ovládané bezpilotní prostředky (UAV) neboli drony nacházejí v posledních letech využití ve stavebnictví

Vizuálna kontrola obvodového plášťa

Obvodový plášť stavby musí spoľahlivo vynášať svoju vlastnú váhu i hmotnosť stavby, ktorá plášť zaťažuje. Jeho konštrukcia ďalej musí splňovať tepelne izolačné predpoklady, rovnako ako zvukovo izolačné predpoklady.

Podľa umiestenia stavby musí byť plášť požiarne odolný, vzhľad stavby musí splňovať predpoklady územného plánu a obvodový plášť musí rovnako stavbu ochrániť proti prenikaní vlhkosti a dažďa. Vizuálna kontrola všetkých týchto vlastností je nevyhnutná a často kôli charakteru stavby veľmi zložitá.

Kontrola s pomocou bezpilotného letúnu (UAV) s pripevnenou kamerou umožňuje získanie stoviek vysoko kvalitných obrazov, zachytených v jedinom letu. S predom identifikovanými a vyhodnotenými problémovými oblasti je možné opravy prevádzať rýchlejšie a efektívnejšie. Bezpilotné prostriedky pre stavebníctvo môžu lietať po dobu až 30 minút, čo mu umožňuje kontrolu veľkých konštrukcií alebo komplexov.

Dáta získané s pomocou dronu poskytujú predpovedi pre budúce stavebné nedostatky, analýzu základných príčin, a dokonca i identifikáciu vhodných nápravných riešení.

Termovízna diagnostika obvodového plášťa

Tepelne technické vlastnosti materiálov tvoriacich obvodový plášť budovy sú dôležité, pretože ovplyvňujú celkovú energetickú náročnosť budov. Spotreba energie na vykurovanie budovy predstavuje najväčší podiel z celkovej spotreby energií budovy. Nielen z dôvodu stúpajúcich cien energií, ale predovšetkým z hľadiska ekologického je vhodné spotrebu energie a náklady na ňu čo najviac minimalizovať.

Termovízna technika je už veľa rokov vhodným prostriedkom pre kontrolu a odhaľovanie stavebne tepelných chýb . Termokamera umožňuje zobraziť rozloženie povrchových teplôt meraného objektu a odhaliť tak miesta s nižším tepelným odporom, tepelné mosty, s netesnosťami okenných rámov, či dverí pri vyhľadaný chýb a opráv.

Z praktických dôvodov sa osvedčuje možnosť využitia bezpilotných letúnov s pripevnenou termokamerou. Tento spôsob kontroly je veľmi rýchli, bezpečný a naviac umožňuje analýzu snímkou z miest, ktoré ide ručnou kamerou získať len veľmi náročne.

Diagnostika plochých striech

Ploché strechy majú veľa výhod, od menšej náročnosti na stavební materiál až po nižšie náklady na pracovnú silu. Veľa miest na plochých strechách môžu byt poruchové. Problémy s netesnosťami sa môžu vyskytovať i v ploche, napríklad z dôvodu neodbornej inštalácie, zanedbanej údržby či degradácie povrchu v dôsledku nedostatočnej ochrany povrchových vrstiev oproti klimatickým vplyvom alebo vyčerpania životnosti.

Tepelné zobrazovacie systémy poskytujú dokonalý nástroj k vyhodnoteniu technického stavu plochých striech. Systém tepelného zobrazovania umiestnený na bezpilotnom letúnu naviac predstavuje rýchle a ekonomické riešenie pre prieskum širokých striech v priemyslových lokalitách. Vďaka teplotnému rozdielu suchého miesta a miesta s prenikajúcou vlhkosťou môže tento problém termokamera odhaliť v celom rozsahu. V závislosti na konštrukciu strechy ide zároveň viac či menej lokalizovať, ale taktiež stanoviť jeho rozsah.

Diagnostika plochých střech

Vlhkosť nezasiahnutá (suchá) časť strechy sa ochladzuje a ohrieva pomalšie, než mokrá časť strešnej izolácie. Termografická kontrola za použitia termokamery následne umožňuje počas západu či po západu slnka (ktoré celú strechu ohrievalo) jednoduchšie nájsť navlhnuté miesta, pretože suché časti strechy sa ochladzujú rýchlejšie než navlhnuté, ktoré majú vyššiu tepelnú kapacitu.

Kľúčom k rýchlym a jednoduchým kontrolám veľkých plôch striech je nasadenie bezpilotného letúnu, na ktorý bude termokamera pripevnená. Takýto letún môže preletieť nad strechami, nie je ovplyvnený množstvom rebríkov, prevýšením alebo nestabilitou povrchu. Operátor ovláda dron z bezpečného miesta, má okamžite prehľad o stavu strechy a pokiaľ zaznamená nejaký nedostatok, môže sa naň neskôr podrobnejšie zamerať a miesto osobne skontrolovať.

Vizuálna kontrola komínov apod.

Vizuálna kontrola je nedeštruktívna metóda zameraná na zisťovaní a hodnotení vlastností povrchov a súčastí samotným okom, za pomoci špeciálnych prístrojov či zariadení.

Obvykle sa pri kontrole hľadajú vady ako napríklad trhliny, môže však byt posúdená taktiež drsnosť povrchu, kvalita povlaku či náterov, meranie či kontrola polomeru alebo závitu.

Veľakrát je potrebné kontrolovať miesta a objekty, ktoré sú len pre človeka ťažko dosiahnuteľné, nech sa už jedná o vysoké továrne komíny, alebo napríklad komíny budov. Efektívnym a ekonomickým riešením pre kontrolu takto nedostupných miest je použitie bezpilotných prostriedkov (UAV) s kamerou. Operátor môže s pomocou ovládača letúnu a kamery nasnímať všetky potrebné dáta k ďalšej analýze a zamerať sa na potrebné detaily z bezpečného miesta na zemi.

Kontaktujte nás na čísle +420 720 994 658 nebo nám napište zprávu.