Praha, Rožnov pod Radhoštěm, Žilina +420 731 161 199
Pro Drony CZ Pro Drony SK

Inšpekcia v poľnohospodárstve

Prevádzka bezpilotných lietadiel (UAV) začína s postupujúcim časom zasahovať do viac odvetví priemyslu i zábavy.

Svoje miesto si už drony našli taktiež v poľnohospodárstve, kde napríklad, s pomocou kamery na ňom pripevnenej, môžu kontrolovať kvalitu hnojenia, osevu, vlastnosti pôdy atď. Primárne využitie dronu v poľnohospodárstve je teda multispektrálne snímanie a mapovanie pozemku. Alternatívou k riešeniu využitia dronu sú v terajšej dobe satelitné snímky alebo snímky z pilotovaných lietadiel. Tieto alternatívy sú však buď drahé, alebo neposkytujú dostatočne aktuálne dáta.

NDVI snímkovanie

Monitorovanie vývoja plodín poskytuje možnosť kvantitatívnu predpoveď výnosu. Pre mapovanie vegetácie sa používajú tzv. vegetačne indexy. Za určitých predpokladov je možne využiť i k určení kvantitatívnych ukazovateľov ako je množstvo (hmotnosť) biomasy v ploche pixelu obrazu.

Vegetačné indexy vyjadrujú vzťah medzi odrazivosťou v intervalu červenej viditeľnej časti spektra (600 – 700 nm) a v blízkej infračervenej časti spektra (približne 700 – 900 nm).

Najčastejšie používaným indexom je NDVI pomerový index (= Normalized Difference Vegetation Index), ktorý dáva do vzťahu normalizovaným pomerom odrazivosť povrchu v červenej viditeľnej a blízkej infračervenej časti spektra. Pri zaznamenaní rastlín sa počíta samozrejme ich rozdielna odrazivosť a absorpcia rôzných častí elektromagnetického spektra. Zásadná však je vysoká odrazivosť blízkeho infračerveného pásma, ktorá je pre ľudské oko neviditeľná.

Pokiaľ rastlina trpí vodným stresom (nedostatkom vody), bude znížená odrazivosť, a to typicky skôr, než sa stres prejaví vo viditeľnej časti spektra. S využitím termokamery, ktorá zachytí infračervenú časť spektra môžeme takéto rastliny zaregistrovať oveľa skôr a tento problém včas vyriešiť.

Na základe stanovených vegetačných indexov možno predikovať výnosy plodín, predchádzať rôzným anomáliám v ich rastu alebo napomáhať pri príprave práce agrárnych strojov a vytváraní máp.

Snímkovanie s pomocou termokamery pripevnenej na bezpilotnom lietadle (UAV)

Kultivácia a fenotypovanie obilnín

Proces kultivácie vedie k získaní cieľových vlastností nových odrôd obilnín je časovo náročné kôli potrebe charakterizovať veľké množstvo potenciálnych génových zdrojov.

Dostupnosť moderných technológií termografického zobrazenia z platformy UAV (Unmanned Aerial Vehicle) ponúka nové možnosti popisu genetických zdrojov (GZ) a rozšírenie rozsahu klasifikácie, pokiaľ ide o tepelné chovanie rastlín vo vzťahu k transpiračnej odozve rastlín.

Zisťovanie vodného stresu rastlín

Dostupnosť vody pre plodiny a ich odolnosť voči nedostatku počas rastu ovplyvňujú celkový výnos, kvalitu a ziskovosť poľnohospodárskej produkcie v meniacej sa klíme. Rastliny postihnuté vodným stresom zatvárajú stromata a povrchová teplota listov stúpa.

Rýchla detekcia a kvantifikácia prvkov odrody odolnosti voči stresu a rýchla detekcia a kvantifikácia prvkov povrchovej variability slabej vlhkosti sú nevyhnutné pre riadenie produkcie plodín.

Analýza dát a ich validácia v poloprevádzkových podmienkach naznačuje nové možnosti kvantitatívneho a kvalitatívneho vyhodnotenia abiotického stresu vyvolaného v obiliu kôli nedostatku vlhkosti.

Pre skenovanie teplotných podmienok experimentálnych odrôd ide využiť termokameru WIRIS podporovanou platformou UAV od DJI M600 Pro. Let ide predprogramovať pomocou podzemnej stanice UGCS, dáta spracovať v programe Pix4D a analyzovať v programoch CorePlayer, Thermoformat.

Poľnohospodársky dron Agras MG-1S a práškovanie polí

Poľnohospodárstvo s využitím UAV techniky umožňuje úsporu času a zvyšovania výnosov. Zaisťuje taktiež presnosť a spoľahlivosť. DJI poskytuje spolu s Agras MG-1S komplexnú platformu pre kontrolu stavu letu každého letúnu, stavu postrekovania a zlepšuje tak efektivitu práce.

Agras MG-1S od spoločnosti DJI spojuje triedu špičkových technológií, ako napríklad nový systém riadenia letu A3 a systém radarového snímania, ktorý poskytuje dodatočnú spoľahlivosť v priebehu letu. Nový sprejový systém a snímač prietoku zaisťuje presné ovládanie práškovania.

S dvoma kompatibilnými čerpadlami, ktoré ovládajú predných a zadných pár trysiek samostatne existujú tri dostupné postrekovacie režimy: postrekovanie dopredu, postrekovanie dozadu a plné postrekovanie.

Nový snímač tlaku a čidlo prietoku počas prevádzky monitorujú rýchlosť rozprašovania v reálnom čase, dynamické riadenie rýchlosti a množstvo postreku. Tento práškovací systém reaguje na ovládanie veľmi presne, čo prináša vyššiu účinnosť.

Kontaktujte nás na čísle +420 602 773 712 nebo nám napište zprávu.