Praha, Rožnov pod Radhoštěm, Žilina +420 720 994 658
Pro Drony CZ Pro Drony SK

Inšpekcia v poľnohospodárstve

Prevádzka bezpilotných lietadiel (UAV) začína s postupujúcim časom zasahovať do viac odvetví priemyslu i zábavy.

Svoje miesto si už drony našli taktiež v poľnohospodárstve, kde napríklad, s pomocou kamery na ňom pripevnenej, môžu kontrolovať kvalitu hnojenia, osevu, vlastnosti pôdy atď. Primárne využitie dronu v poľnohospodárstve je teda multispektrálne snímanie a mapovanie pozemku. Alternatívou k riešeniu využitia dronu sú v terajšej dobe satelitné snímky alebo snímky z pilotovaných lietadiel. Tieto alternatívy sú však buď drahé, alebo neposkytujú dostatočne aktuálne dáta.

NDVI snímkovanie

Monitorovanie vývoja plodín poskytuje možnosť kvantitatívnu predpoveď výnosu. Pre mapovanie vegetácie sa používajú tzv. vegetačne indexy. Za určitých predpokladov je možne využiť i k určení kvantitatívnych ukazovateľov ako je množstvo (hmotnosť) biomasy v ploche pixelu obrazu.

Vegetačné indexy vyjadrujú vzťah medzi odrazivosťou v intervalu červenej viditeľnej časti spektra (600 – 700 nm) a v blízkej infračervenej časti spektra (približne 700 – 900 nm).

Najčastejšie používaným indexom je NDVI pomerový index (= Normalized Difference Vegetation Index), ktorý dáva do vzťahu normalizovaným pomerom odrazivosť povrchu v červenej viditeľnej a blízkej infračervenej časti spektra. Pri zaznamenaní rastlín sa počíta samozrejme ich rozdielna odrazivosť a absorpcia rôzných častí elektromagnetického spektra. Zásadná však je vysoká odrazivosť blízkeho infračerveného pásma, ktorá je pre ľudské oko neviditeľná.

Pokiaľ rastlina trpí vodným stresom (nedostatkom vody), bude znížená odrazivosť, a to typicky skôr, než sa stres prejaví vo viditeľnej časti spektra. S využitím termokamery, ktorá zachytí infračervenú časť spektra môžeme takéto rastliny zaregistrovať oveľa skôr a tento problém včas vyriešiť.

Na základe stanovených vegetačných indexov možno predikovať výnosy plodín, predchádzať rôzným anomáliám v ich rastu alebo napomáhať pri príprave práce agrárnych strojov a vytváraní máp.

Snímkovanie s pomocou termokamery pripevnenej na bezpilotnom lietadle (UAV)

Kultivácia a fenotypovanie obilnín

Proces kultivácie vedie k získaní cieľových vlastností nových odrôd obilnín je časovo náročné kôli potrebe charakterizovať veľké množstvo potenciálnych génových zdrojov.

Dostupnosť moderných technológií termografického zobrazenia z platformy UAV (Unmanned Aerial Vehicle) ponúka nové možnosti popisu genetických zdrojov (GZ) a rozšírenie rozsahu klasifikácie, pokiaľ ide o tepelné chovanie rastlín vo vzťahu k transpiračnej odozve rastlín.

Zisťovanie vodného stresu rastlín

Dostupnosť vody pre plodiny a ich odolnosť voči nedostatku počas rastu ovplyvňujú celkový výnos, kvalitu a ziskovosť poľnohospodárskej produkcie v meniacej sa klíme. Rastliny postihnuté vodným stresom zatvárajú stromata a povrchová teplota listov stúpa.

Rýchla detekcia a kvantifikácia prvkov odrody odolnosti voči stresu a rýchla detekcia a kvantifikácia prvkov povrchovej variability slabej vlhkosti sú nevyhnutné pre riadenie produkcie plodín.

Analýza dát a ich validácia v poloprevádzkových podmienkach naznačuje nové možnosti kvantitatívneho a kvalitatívneho vyhodnotenia abiotického stresu vyvolaného v obiliu kôli nedostatku vlhkosti.

Na snímanie teplotných podmienok experimentálnych odrôd možno použiť termovíznu kameru WIRIS Enterprise s podporou platformy DJI MATRICE 350 RTK UAV. Let možno vopred naprogramovať pomocou pozemnej stanice UGCS, údaje spracovať v programe Pix4D a analyzovať v programe ThermoLab.

Kontaktujte nás na čísle +420 720 994 658 nebo nám napište zprávu.