Praha, Rožnov pod Radhoštěm, Žilina +420 720 994 658
Pro Drony CZ Pro Drony SK

Ťažobný a spracovateľský priemysel

Ťažobný a spracovateľský priemysel

Prevádzka bezpilotných prostriedkov (UAV), alebo dronov, má veľmi špecifický dosah, predsa sa jeho využitie dotýka veľa odvetví. Veľa ľudí pozná úchvatné zábery vo filmoch a dokumentoch, rovnako tak ako dych berúce fotografie, ktoré boli spravené za pomoci dronu. S rozvojom UAV dochádza ale k popularite tejto techniky a jej uplatňovaní vo veľa ďalších oboroch.

Jedným z dôležitých uplatnení je taktiež ťažobný a spracovateľský priemysel. Oproti stavebníctvu a energetike, kde musíme nutne prevádzať inšpekcie hlavne stavajúcich alebo budovaných zariadení, stavieb a plôch, kde je využitie zamerané hlavne na vytváranie modelov, máp, dokumentáciu stavu a výpočty.

Výpočty objemu materiálov

Pri ťažobnej činnosti je využitie UAV vhodné pre výpočty objemu predpokladaného ťaženia materiálu, rovnako ako pre výpočty už vyťaženého alebo spracovaného materiálu. Pomocou UAV je možne v krátkom čase previesť zber dát nutných pre modelovanie a ich následným spracovaním získať presný model. Vďaka tomuto modelu možno jednoducho a presne vypočítať úbytok alebo naopak nárast materiálu. Možnosti pre získanie dát sú predovšetkým snímkovanie a LIDAR.

Modelovanie

 Či s pomocou rozdielnych metód a technológií, obe možnosti umožňujú získanie potrebných dát pre modelovanie. Obe sú špecifické a umožňujú zriadenie dát špecifických oblastí. Ako základná možnosť pre modelovanie a mapovanie pomocou fotogrammetrie je v praxi používane snímkovanie. Princíp LIDAR je v meraní vzdialeností pomocou laserového lúča. V postprodukcií je potom možné modelovať reálne tvary, bohužiaľ však iba bez textúry. Modelovanie reálnych tvarov s textúrou je možné len u snímkovania.

Využitie v náročných podmienkach

Výhodou lidaru je možnosť získania dát i v priestoroch, ktoré sú pre snímkovanie a následne fotogrammetrické spracovanie neprístupné. Ide o lesné porasty a veľmi členitý terén. Pri snímkovaní lesného porastu nie je možné zasiahnuť viac ako koruny stromov, zatiaľ čo pomocou laserových lúčov ide “dosiahnuť ” až na zem. Vo vytvorenom modelu sa dá potom zistiť výška porastu, množstvo a rôzne ďalšie informácie.

Inšpekcia priemyselných zariadení

Kontaktujte nás na čísle +420 720 994 658 nebo nám napište zprávu.