Praha, Rožnov pod Radhoštěm, Žilina +420 720 994 658
Pro Drony CZ Pro Drony SK

Kalibračné laboratórium

V dnešnej dobe sa drony s termokamerou stávajú nevyhnutným nástrojom v mnohých priemyselných odvetviach, vedeckých aplikáciách a výskumoch. Aby však tieto prístroje poskytovali presné a spoľahlivé výsledky, je kľúčové zabezpečiť ich pravidelnú kalibráciu. Kalibračné laboratórium W-Technika Group s.r.o. ponúka špičkové služby v oblasti kalibrácie termokamier a pyrometrov, a to vďaka odborným znalostiam, modernému vybaveniu a dlhoročným skúsenostiam.

Kalibrácia a Jej Význam

Kalibrácia je proces, pri ktorom sa meracie zariadenie porovnáva s referenčným etalónom, aby sa zabezpečila jeho presnosť. Tento proces je nevyhnutný z niekoľkých dôvodov:

  • Presnosť merania: Zabezpečenie, že meracie zariadenie poskytuje presné výsledky, je kľúčové pre kvalitné rozhodovanie v rôznych aplikáciách.
  • Splnenie regulačných požiadaviek: Mnoho odvetví má normy a predpisy, ktoré vyžadujú pravidelnú kalibráciu meracích zariadení.
  • Dokumentácia a záznamy: Kalibrácia poskytuje dôkazy o správnom fungovaní zariadenia, čo je užitočné pri auditoch alebo súdnych sporoch.
  • Predĺženie životnosti: Pravidelná kalibrácia a údržba môžu významne predĺžiť životnosť meracích prístrojov.

Dôležitosť Kalibrácie

Kalibrácia termokamier a pyrometrov je nevyhnutná pre zabezpečenie presného merania teplôt v širokom rozsahu od -15°C do +1 500°C. Bez pravidelnej kalibrácie môže dôjsť k:

  • Chybnému meraniu: To môže viesť k zhoršeniu kvality výroby a finančným stratám.
  • Nesplneniu ISO akreditácie: Neschopnosť splniť požiadavky ISO môže viesť k sankciám.
  • Ekonomickým stratám: Neočakávané prestoje a zvýšené bezpečnostné riziko pre zamestnancov.

Kalibračný Proces

Kalibračný proces zahŕňa porovnanie meradla s referenčným etalónom, pričom je potrebné dodržať presný postup predpísaný akreditačnými orgánmi. Tento proces zahŕňa aj vyhodnotenie neistoty merania, ktorá závisí od neistoty kalibrovaného meradla, referenčného etalónu a prostredia, v ktorom kalibrácia prebieha.

Prečo Kalibrovať u W-Technika Group s.r.o.?

Spoločnosť W-Technika Group s.r.o. sa špecializuje na kalibráciu termokamier a pyrometrov od roku 2010. Naši odborníci sú pravidelne školení v najnovších technológiách a postupoch, aby mohli poskytovať kvalitné služby. Naše laboratórium je vybavené najnovšími prístrojmi, čo nám umožňuje vykonávať precízne kalibrácie s vysokou presnosťou a efektivitou.

Kalibrácia meracích zariadení, ako sú termokamery a pyrometre, je nevyhnutná pre zabezpečenie presnosti a spoľahlivosti meraní. Spoločnosť W-Technika Group s.r.o. ponúka profesionálne kalibračné služby, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy kvality a spoľahlivosti. Vďaka našim odborným znalostiam a modernému vybaveniu sme schopní zabezpečiť, že vaše meracie zariadenia budú vždy poskytovať presné a spoľahlivé výsledky. Nechajte svoje termokamery a pyrometre kalibrovať u nás a zabezpečte si pokoj a istotu v presnosti vašich meraní.

Kontaktujte nás na čísle +420 720 994 658 nebo nám napište zprávu.